NAČINI PLAĆANJA U PRODAVNICAMA 

1. Gotovinski

2. Čekovina gradjana do 12 mesečnih rata

3. Platnim karticama shodno uslovima koje kupac ima sa bankom 

4. Kupovina preko administrativne zabrane do 12 mesečnih rata 

Obrazac Administrativne zabrane (kliknuti i odštampati u 2 primerka)

INTERNET KUPOVINA

1. Pouzećem, gotovinski u trenutku isporuke 

2. Plaćanje platnom karticom putem Interneta

Porudžbinu možete platiti putem Interneta platnim karticama VISA, Maestro, Dina, American Express i Master Card  koje podržavaju plaćanje preko Interneta.

Prilikom online naručivanja, odabirom kartičnog plaćanja bićete preusmereni na stranicu koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate i obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu niti našim zaposlenima. Sva plaćanja biće obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih banaka, dinarski iznos transakcije biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije.

PLAĆANJE KARTICAMA NA RATE BEZ KAMATE 

Svoju narudžbinu moćete platiti i na rate, bez kamate, do 12 mesečnih rata, koristeći Visa ili Master Card kartice banke Inteza.

3.  Plaćanje preko računa

Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na RACUN , uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking). na tekući račun Preduzeća Bestex d.o.o. 205-21410-72

NAČIN DOSTAVE

Ukoliko  proizvod imamo na lageru, biće poslat istog dana ukoliko se porudžbina izvrši do 12h.

Ukoliko porudžbinu izvršite posle 12h, ona ce biti poslata narednog radnog dana. Isporuka se vrši kurirskom službom Daily Express. Za porudžbine iznad 5.000 dinara, dostava je besplatna.

Za porudžbine ispod 5.000 dinara biće obračunati troškovi dostave od 300 dinara.  Cena se odnosi na sve porudžbine na teritoriji Srbije.

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane- TAX FREE 

Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka. Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4. Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj, sa pdv-om Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini.U vremenskom periodu od šest meseci, kupac ukoliko želi da povrati pdv mora ući u zemlju, doneti 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina, prodavac će vratiti novac za celokupni iznos pdv-a.

Reklamacije, saobraznost i garancija

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Bestex d.o.o. odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Bestex d.o.o. ne postoji ako isporučena roba:

  1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Bestex  d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Bestex  d.o.o. nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.

U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u bilo kom maloprodajnom objektu, ukoliko nije u pitanju uređaj bele tehnike.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

U slučaju da je u pitanju bela tehnika, GARDEROBA SE NE DONOSE u maloprodajni objekat već potrošač može reklamaciju izjaviti na sledeće načine:

  1. pozivanjem broja:  +381 11 268 24 29
  2. slanjem e-mail-a na mail: info@armyshop.rs

Bestex d.o.o. će poslati servisera na adresu potrošača kako bi se utvrdilo da li je reklamacija osnovana.

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

  1. Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice info@armyshop.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:

  • obrazac za odustanak
  • obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
  • primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

Potrošač ima pravo da bira da li želi da mu se navedena dokumentacija dostavi prilikom isporuke uređaja ili na e-mail.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.